0913244497

Facebook

Zalo

Fotecco : kết nối sức mạnh:
Thời gian đăng: 13-05-2020 02:12:29 | Lượt xem: 1294

Hiện nay Fotecco có 4 nhà máy sản xuất:

-    Nhà máy No. 1: Thế mạnh cát tươi, sản phẩm: gang xám, gang cầu.  

-    Nhà máy No. 2: Thế mạnh cát tươi và Furan ( mixer 5T/h), sản phẩm: gang xám, gang cầu.  

 -   Nhà máy No. 3: Thế mạnh cát tươi, cát thủy tinh CO2, sản phẩm:  thép, thép hợp kim và đồng.   

 -  Nhà máy No. 4: Thế mạnh cát alphaset ( mixer10T/h), sản phẩm : thép và thép hợp kim

 

Sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu !